تبلیغات
و سپس هیچ نبود - این شعر تمام اآنچه میخواهم نیست

و سپس هیچ نبود

این شعر تمام اآنچه میخواهم نیست

                این شعر تمام اآنچه میخواهم نیست

هذیان وخیال ذهن تب دارم نیست

                   این بیت وغزل بیان احساسم نیست

این  شهر غریب شهر اشعارم نیست

          تاب وتب قلب بی قرارم  کم نیست

                                   اشعار صمیمی مرحم حالم نیست

تاریکی چشم او  در خوابم نیست

            با خواسته اش دگر در افکارم نیست

این نفرت او جز به آزارم نیست

                               آگاه از این وضع گرفتارم نیست

این شعر شعار بی کسی هایم نیست

                 این شعر تمام اآنچه میخواهم نیست[ سه شنبه 7 دی 1389 ] [ 09:03 ق.ظ ] [ آوا موسوی ] [ نظرات() ]